ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมยังจำได้ตอนที่ลูกๆผมยังเล็กอยู่ ผมจะแอบเข้าไปดูเวลาลูกหลับ บางครั้งก็เพื่อดูแลพวกเขาเวลาที่ป่วย บางครั้งก็แค่เข้าไปนั่งและอธิษฐานเผื่อพวกเขาร่วมกับองค์เจ้าชีวิตซึ่งคอยดูแลพวกเขาเวลาที่หลับ บางครั้งเป็นการเข้าไปให้ตัวเองสัมผัสถึงพระคุณและความอัศจรรย์ของความรักพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเทพระพรให้ผมอย่างมากมาย แม้ว่าตอนนี้พวกเขาโตขึ้นมากแล้ว ผมยังชอบที่จะมองดูพวกเขาและอธิษฐานเผื่อ ยังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับของขวัญที่มีค่าเหล่านี้จากพระบิดา การที่ผมรู้ว่าพระบิดาก็มองเราแบบนี้เช่นกัน แต่ทรงมองด้วยความพอพระทัยและชื่นชมยินดีมากกว่าหลายเท่า ก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวครับ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ตอนนี้ข้าพระองค์ล้มตัวลงนอนและอธิษฐานขอพระองค์ปกป้องรักษาข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ ให้ข้าพระองค์รู้ว่าทรงอยู่ด้วยเสมอ ขอบพระคุณสำหรับความรักและพระคุณ และเหนือสิ่งอื่นใดขอบพระคุณสำหรับพระเยซู ผู้แบ่งรับเอาความกังวลทุกอย่างของข้าพระองค์ ผู้ซึ่งทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยเสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น