ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้เพียงแค่มาและตายเพื่อเรา พระองค์ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเพียงเพื่อให้เรามีชีวิต ไม่ใช่นะครับ นอกเหนือจากของขวัญที่น่าเหลือเชื่อเหล่านั้น พระองค์ยังเพิ่มพระพรในทุกอย่างที่ได้ทำเพื่อเราจนกว่าพระองค์จะสามารถมาและพาเรากลับบ้านไปหาพระเจ้าได้ พระเยซูมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะขอความเมตตาของพระเจ้าแทนเรา พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์เป็นผู้ปกป้องและเป็นพี่ชายของเราที่อยู่ข้างพระบิดา!

คำอธิษฐาน

พระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ พระเยซู ข้าพระองค์รักพระองค์ พระองค์เสียสละสวรรค์สำหรับข้าพระองค์ พระองค์ยอมทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อไถ่ข้าพระองค์ พระองค์ทำลายความตายเพื่อให้ข้าพระองค์มั่นใจ แต่วันนี้ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณมากที่สุด และรู้ว่าทุกคำอธิษฐานและขั้นตอนที่ข้าพระองค์จะทำ อยู่ในสายตาของพระบิดาและพระองค์จะอวยพรข้าพระองค์ ขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น