ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมยังจำได้ตอนที่ลูกๆผมยังเล็กๆ ผมจะแอบย่องเข้าไปดูตอนที่เขาหลับ หรือตอนที่เขาไม่สบาย หรือบางครั้งก็แค่อยากเข้าไปนั่งอธิษฐานเผื่อเขา ร่วมกับองค์เจ้าชีวิตที่คอยปกป้องพวกเขาตอนหลับ หรือบางครั้งเข้าไปนั่งตรึกตรองถึงพระคุณและความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้า ที่ได้อวยพระพรผมมากมายขนาดนี้ ถึงตอนนี้แม้พวกเขาจะโตกันหมดแล้ว ผมก็ยังรู้สึกชื่นชมและอธิษฐานเผื่อพวกเขาอยู่เสมอ และยังรู้สึกอัศจรรย์ใจที่พระบิดาได้ให้ของขวัญอันมีค่านี้กับผม แล้วยิ่งรู้ว่า อับบาพระบิดาของผม ก็คอยสอดส่องดูแลผมด้วยความชื่นชมยินดีและมีความสุขมากกว่าที่ผมรู้สึกต่อลูกๆของผมเสียอีก มันทำให้ผมงงจนพูดไม่ออกเลย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตอนที่ข้าพเจ้าล้มตัวลงนอน ก็ได้อธิษฐานขอให้พระองค์ช่วยปกป้องข้าพเจ้าไว้ในความรักของพระองค์ และช่วยทำให้ข้าพเจ้าไม่ลืมว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยเสมอ ขอบคุณสำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ ตลอดจนขอบคุณพระเยซูด้วยที่ตอนนี้ดูแลข้าพเจ้าร่วมกับพระองค์จากสวรรค์ และยังช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยกับข้าพเจ้าเสมอ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น