ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ารักลูกๆ ของพระองค์แม้ว่าพวกเขาจะดื้อ พระเจ้าสำแดงให้ชาวอิสราเอลเห็นว่าความดื้อของพวกเขาจะทำให้พวกเขาห่างจากพระเจ้าและการอวยพรของพระองค์ แต่ด้วยการกลับใจที่แท้จริง การสารภาพบาปของพวกเขา พระเจ้ายินดีที่จะกลับมาหาและนำการฟื้นฟูมาสู่พวกเขาอีกครั้ง

คำอธิษฐาน

พระบิดา องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงยกโทษความบาปผิดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอยอมรับทุกสิ่งกับพระองค์...(ให้คุณเจาะจงความบาปที่คุณอยากสารภาพ) การมีพระองค์ในชีวิต การถวายเกียรติแด่อาณาจักรของพระองค์ด้วยพฤติกรรม และการถวายเกียรติแด่ความรักของพระองค์ด้วยความมีสง่าราศีนั้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับข้าพระองค์มาก ขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์อีกครั้งและให้กำลังข้าพระองค์ที่จะรัก ทำดี และมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อที่พระองค์จะได้รับการสรรเสริญ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น