ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณแสวงหาพระเจ้าแบบจริงจังคือเมื่อไหร่ ผมไม่ได้พูดถึงความรู้ลึกด้านศาสนศาสตร์ หรือหนังสือเกี่ยวกับพระเจ้าที่ขายดีนะครับ เมื่อไหร่ที่เป็นครั้งล่าสุดที่คุณแสวงหาพระเจ้า เพื่อที่คุณจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและรักพระองค์มากขึ้น ขอให้เราเปิดใจของเราและเริ่มการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ในการแสวงหาพระเจ้านะครับ เหมือนกับเรื่อง บุตรน้อยหลงหาย ในหนังสือลูกาบททีี่ 15 แล้วเราจะพบว่าพระองค์ทรงรอคอยและเฝ้ารอวันที่เราจะกลับบ้าน

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ผู้เป็นที่รัก ทรงยิ่งใหญ่ในพระสิริ ทรงยอดเยี่ยมในอำนาจ และพระองค์ผู้ที่อยู่ใกล้เราตลอดด้วยความรัก ขอโปรดอวยพรข้าพระองค์ให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งและมีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพระองค์ได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ในสวรรค์ โปรดให้ข้าพระองค์ได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น