ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณแสวงหาพระเจ้าแบบจริงจังนั้นคือเมื่อไหร่ ผมไม่ได้พูดถึงข้อมูลเชิงลึกที่พูดถึงความล้ำลึกของพระเจ้า หรือพูดถึงหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า คุณจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะได้รู้จักและรักพระองค์มากขึ้นนั้นคือเมื่อไหร่ ขอให้เราเปิดใจและมาเริ่มผจญภัยเหมือนหนังสือ "the Great Quest" เพื่อแสวงหาพระเจ้ากันเถอะ หรือเหมือนกับเรื่องของ บุตรน้อยที่หลงหาย ในหนังสือลูกาบทที่ 15 เราจะเห็นว่า พระองค์นั้นเฝ้ารอและเฝ้าคอยวันที่เราจะกลับบ้าน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เลอค่าผู้สถิตในสรวงสวรรค์ ผู้ทอแสงจรัสเจิดจ้า ผู้เปี่ยมไปด้วยฤทธิ์อำนาจ และผู้อยู่ชิดใกล้ด้วยความรัก โปรดอวยพรให้ข้าพเจ้ามีความรู้ที่ลึกซึ้งและมีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ด้วยเถิด จนกว่าจะถึงวันนั้นที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นพระองค์ซึ่งๆหน้าในสวรรค์ โปรดดึงข้าพเจ้าให้เข้ามาใกล้พระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น