ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราตระหนักดีว่า เราอยู่ในโลกที่แตกสลายที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีบาดแผลในใจ ในวันที่คนรอบข้างเรา หรือตัวเราเอง ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เรารู้สึกหงุดหงิดใจมากที่ไม่สามารถทำอะไรได้ หรือช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของพวกเขาได้ เรารู้ดีว่ามันเกินกำลังที่เราจะช่วยเหลือหรือปลดปล่อยพวกเขาได้ ดังนั้น เราจึงมีทางเลือกอยู่สองทาง คือหนึ่ง เลือกที่จะ "ปิดปากเงียบ" หรือ"กลืนความขมขื่นเข้าไป" หรือ "แสร้งทำเป็นว่าเราไม่กลัว หรือสงสัย หรือโกรธ" หรือสอง เลือกที่จะร้องเรียกให้พระยาห์เวห์ช่วย เพราะพระองค์เคยช่วยกู้ ยื่นมือเข้ามาช่วยนำคนของพระองค์ให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงในอดีตมาแล้ว พระองค์ก็จะทำอย่างนั้นกับเราด้วย เพียงแต่ให้เราร้องเรียกหาพระยาห์เวห์ พระเจ้าที่ช่วยคนอิสราเอล ให้มาช่วยเราและคนที่เรารักในวันนี้ ด้วยการอธิษฐานว่า "พระยาห์เวห์ลุกขึ้นเถอะ ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกมือขึ้นมาทำโทษคนชั่วเหล่านี้ด้วยเถิด ขออย่าได้เพิกเฉยต่อผู้ยากไร้เลย"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความหวัง โปรดอย่าได้อยู่ห่างไกลจากเราในวันอันมืดมนและเต็มไปด้วยอันตรายอันน่ากลัว โปรดฟื้นใจเราให้มีความชื่นชมยินดีและความหวังในสิ่งที่ดีๆโปรดปลอบโยนเราในเวลาที่เจอกับความทุกข์ยากลำบาก โปรดยกมือของพระองค์ขึ้น และนำการกลับใจใหม่และการฟื้นฟูมาสู่ยุคของเรา ครอบครัวเรา สังคมเรา และคริสตจักรเรา รวมทั้งตัวเราเอง ด้วยพระคุณและความเมตตาของพระองค์ โปรดนำการเยียวยารักษาและการช่วยกู้มาสู่โลกนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น