ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การพูดความจริงเป็นเรื่องที่ยากพออยู่แล้ว คุณหมายความว่าผมต้องทำด้วยความความรักหรือครับ ใช่ถ้าผมจะเป็นคนของพระคริสต์ ก็ต้องพูดคุยกับคนอื่นในแบบที่พระองค์ทำ

Thoughts on Today's Verse...

Speaking the truth is hard enough. You mean I have to do it in love? Yes, if I am to be Christ's man or woman, I must speak to others as he did.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่มีความขมขื่นในหัวใจและความไม่ยุติธรรมบนริมฝีปากของข้าพระองค์ ด้วยอำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ใช้คำพูดได้ดีขึ้นเพื่อที่จะอวยพรผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอให้ข้าพระองค์พูดความจริงของพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ในวันนี้ในการสนทนาของข้าพระองค์ อธิษฐานผ่านผู้ที่เป็นความจริงและเป็นความรัก อาเมน

My Prayer...

Father, forgive me for the bitterness in my heart and unfairness on my lips. Through your Spirit, help me better use my speech to bless others and glorify you. May I speak your truth with your love today in all my conversations. Through him who is Truth and Love I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:15

ความคิดเห็น