ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การพูดความจริงเป็นเรื่องที่ยากพออยู่แล้ว คุณหมายความว่าผมต้องทำด้วยความความรักหรือครับ ใช่ถ้าผมจะเป็นคนของพระคริสต์ ก็ต้องพูดคุยกับคนอื่นในแบบที่พระองค์ทำ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่มีความขมขื่นในหัวใจและความไม่ยุติธรรมบนริมฝีปากของข้าพระองค์ ด้วยอำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ใช้คำพูดได้ดีขึ้นเพื่อที่จะอวยพรผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอให้ข้าพระองค์พูดความจริงของพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ในวันนี้ในการสนทนาของข้าพระองค์ อธิษฐานผ่านผู้ที่เป็นความจริงและเป็นความรัก อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น