ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จะแบ่งปันความเชื่อแบบไหนดีคนถึงจะประทับใจ โดยเฉพาะตอนที่เราเจอกับเรื่องร้ายๆในชีวิต ก่อนอื่น เราต้องยอมมอบกายใจของเราให้พระคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิตก่อน จากนั้นก็ให้อธิบายความเชื่อของเราโดยเน้นเรื่องความหวังที่เรามีในพระเยซู สุดท้ายตอนที่เราให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงเชื่อ ก็ให้ระวังที่จะทำอย่างสุภาพและให้เกียรติกับคนที่ฟังด้วย เพราะถ้าชีวิตของเรากับความเชื่อของเรามันสวนทางกัน ก็คงไม่มีใครอยากฟังเรื่องที่เราจะบอกแน่

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ และพระบิดาที่รัก โปรดใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าพเจ้าในการนำคนอื่นเข้ามาหาพระเยซู โปรดให้สติปัญญาที่จะหาวิธีที่จะนำเพื่อนเหล่านี้...(บอกชื่อเพื่อน)มารู้จักกับพระคริสต์ด้วยเถิด ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพเจ้าดึงพวกเขาเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น และให้ข้าพเจ้ามีท่าทีที่แสดงออกถึงความรักและความห่วงใยด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น