ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะบอกคนอื่นเกี่ยวกับความเชื่อของเราได้อย่างไร โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นการท้าท้ายความเชื่อ อย่างแรกคือให้ใจเรายอมให้พระคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต อย่างที่สองเราเตรียมตัวที่จะแบ่งปันความเชื่อของเราโดยเน้นไปที่ความหวังที่เรามีในองค์พระเยซู และสุดท้ายเมื่อเราบอกเหตุผลในความหวังของเรา ให้เราทำด้วยความนอบน้อม แบ่งปันความเชื่อของเรากับคนอื่นอย่างสุภาพ แน่นอนว่าเราคงไม่มีโอกาสแบ่งปันความเชื่อของเราหรอก ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตแห่งความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อคนที่อยู่รอบข้างเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ และพระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดใช้ชีวิตของข้าพระองค์ที่จะมีอิทธิพลในชีวิตคนอื่นและนำพวกเขามาหาพระเยซู ขอทรงให้สติปัญญาที่ข้าพระองค์จะนำเพื่อนมาหาพระคริสต์ ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพระองค์นำพวกเขามาใกล้พระองค์ และเป็นการทำด้วยความนอบน้อมและความรัก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น