ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้คือชั่วมาชั่วกลับ ร้ายมาร้ายกลับ เหนียวมาเหนียวกลับ ตาต่อตาฟันต่อฟัน แต่พระเจ้าอยากให้คนของพระองค์รู้จักให้อภัยกับคนในโลกนี้ ในสังคมนี้ และในสายสัมพันธ์กับผู้อื่น เปาโลเตือนคริสเตียนในโรมว่า "อย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว" (โรม 12:17) พระเยซูบอกให้ "รักศัตรูและอธิษฐานให้กับคนที่ข่มเหงท่าน เพราะถ้าทำอย่างนี้ท่านก็เป็นลูกที่แท้จริงของพระบิดาบนสวรรค์" (มัทธิว 5:44-45) ข้อท่องวันนี้ที่มาจากผู้ปราดเปรื่องคนหนึ่งของพระเจ้า ได้พูดไว้เหมือนกันว่า "ความรักเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี แต่ความเกลียดชังมีแต่โหมกระพือไฟแค้นและความขมขื่นใจมากขึ้น" เราถูกเรียกมาให้ทำตัวแตกต่าง เพราะเราเป็นคนที่พระเยซูได้หล่อหลอมแล้ว เพื่อจะมาทำให้โลกนี้แตกต่างและน่าอยู่กว่าที่มันเคยเป็น มันไม่ง่ายแน่ แต่มันคุ้มค่าและทรงพลังมาก

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าเมื่อมีคนทำไม่ดีกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะโกรธและอยากจะแก้แค้น โปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระนิสัยที่แย่ๆของข้าพเจ้าและเป็นแบบอย่างในด้านความรักให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น