ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นิสัยที่แย่ที่สุดของเราคือเราอยากโต้ตอบความชั่วร้ายด้วยความชั่วร้าย ตาต่อตาฟันต่อฟัน แต่พระเจ้าอยากให้คนของพระองค์แสดงการให้อภัยในโลกนี้ ในสังคมนี้ ในสายสัมพันธ์ต่างๆของพวกเขาเอง เปาโลเตือนคริสเตียนในโรมว่า "อย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว ให้ทำในสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าดี" (โรม 12:17) นี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าสอนเราในความจริงที่คล้ายกัน ความรักทำให้สถานการณ์ที่แย่ๆ ดีขึ้น แต่ความเกลียดชังทำให้ทำให้เกิดความเกลียดชังและความขมขื่นใจมากขึ้น เราถูกเรียกให้เป็นคนที่แตกต่าง ซึ่งมันไม่ง่ายเสมอไปหรอกนะครับ แต่เป็นสิ่งที่มีพลังมาก

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพว่าเมื่อมีคนทำไม่ดีต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็โกรธและอยากที่จะเอาคืน ขอทรงเอานิสัยที่แย่ๆของข้าพระองค์ออกไป โดยผ่านการชำระและอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และความรักที่เป็นแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น