ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณบอกไปบอกข่าวดีกับใครไหมครับ คนที่บอกข่าวดีเรื่องพระเยซู อาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่คอยส่งเสริม หรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไปบอกเรื่องข่าวดีแห่งความรอดในพระเยซูคริสต์ก็ได้ คุณเป็นกลุ่มไหนครับ ถ้าเราไม่ได้เป็นตามตัวเลือกทั้งสองข้อนั้น แสดงว่าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เรื่องนะครับ ไม่มีใครอยากโดนว่าแบบนี้แน่นอนครับ ดังนั้น ให้เราร่วมกันกับผู้เชื่อคนอื่นๆว่าเราจะเป็นคนไปบอกข่าวดี และขอให้พวกเขาช่วยเหลือและสนับสนุน หรืแเราจะเป็นฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มที่ออกไป

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งทุกชนชาติ ข้าพระองค์รู้พระองค์เสียใจที่เห็นผู้คนจำนวนมากในโลกของเราในทุกวันนี้ไม่ได้รู้จักพระนามของพระบุตรของพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้ไว้วางใจพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงให้พวกเรามีความปรารถนาที่อยากจะไปบอกข่าวดี เช่นเดียวกับพี่น้องของเราในบทแรกๆ ของหนังสือกิจการ ขอให้ข่าวดีเรื่องพระเยซูแพร่ไปในยุคของเราเช่นเดียวกับยุคของพวกเขา! อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น