ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การอธิษฐานเป็นมากกว่าการร้องขอ มากกว่าการร้องสรรเสริญ มากกว่าการขอบพระคุณ มากกว่าการขอเผื่อคนอื่นๆ หรือมากกว่าท่าทางใดๆ เช่นคุกเข่า หรือก้มกราบ หรือพินอบพิเทา หรือนอบน้อมถ่อมตน ต่อหน้าพระเจ้า แต่การอธิษฐานเป็นการคาดหวังว่าพระเจ้าอยากให้เรามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ คาดหวังว่าพระเจ้าจะฟังเรา และนำความช่วยเหลือของพระองค์มาให้ตามที่เราขอนั้น การอธิษฐานเป็นการคาดหวังว่าพระองค์จะมาอยู่กับเราในเวลาที่เราอธิษฐาน และทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราและคนที่เรารัก

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รักผู้เป็นพระเจ้านิรันดร์ ขอบคุณที่พระองค์มาอยู่กับข้าพเจ้าในเวลาที่กำลังอธิษฐานอยู่นี้ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ได้ยิน และตั้งใจฟังในสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังบอกนี้ ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับคนอย่างข้าพเจ้า และยอมรับข้าพเจ้าเป็นลูกที่น่ารักของพระองค์ ขอบคุณในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น