ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งเราก็ทำตัวโง่เขลา และสุดท้ายก็สร้างปัญหาสารพัดให้กับเรา พระเจ้าอยากที่จะให้สติปัญญาฝ่ายวิญญาณกับเรา ไม่ใช่แค่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด แต่ยังจะช่วยให้เราโต้ตอบอย่างคนที่ได้รับพระคุณและสติปัญญามา ก่อนที่เราจะออกไปเผชิญหน้ากับวันใหม่ หรือก่อนไปเจอกับการท้าทายต่างๆ หรือก่อนที่เราจะตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ก็ให้เราแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า และขอสติปัญญาจากพระองค์ก่อน

Thoughts on Today's Verse...

So often we act out of ignorance and face grave consequences for our actions. God longs to grant us spiritual wisdom, that not only helps us make wise choices, but also gives us the ability to act and react with grace and wisdom. Before we face each day, before we face challenging situations, before we make challenging decisions, let's seek God's face and ask for his gift of wisdom.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีสติปัญญาจากพระองค์ เพื่อจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตอนเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายในวันนี้ โปรดเทสติปัญญาของพระองค์เข้าในจิตในใจของข้าพเจ้า เพื่อการกระทำ คำพูด และการตัดสินใจต่างๆ ของข้าพเจ้า จะไม่เพียงแต่ทำให้พระองค์พอใจเท่านั้น แต่ยังจะเป็นพระพรกับคนรอบข้างด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Father, I need your wisdom to help me make the right decisions in the challenges and situations that will confront me today. Please pour your wisdom into my heart and head so that my actions, words, and choices will not only be pleasing to you, but a blessing to those around me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 1:5

ความคิดเห็น