ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งเราก็ทำตัวโง่เขลา และสุดท้ายก็สร้างปัญหาสารพัดให้กับเรา พระเจ้าอยากที่จะให้สติปัญญาฝ่ายวิญญาณกับเรา ไม่ใช่แค่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด แต่ยังจะช่วยให้เราโต้ตอบอย่างคนที่ได้รับพระคุณและสติปัญญามา ก่อนที่เราจะออกไปเผชิญหน้ากับวันใหม่ หรือก่อนไปเจอกับการท้าทายต่างๆ หรือก่อนที่เราจะตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ก็ให้เราแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า และขอสติปัญญาจากพระองค์ก่อน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีสติปัญญาจากพระองค์ เพื่อจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตอนเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายในวันนี้ โปรดเทสติปัญญาของพระองค์เข้าในจิตในใจของข้าพเจ้า เพื่อการกระทำ คำพูด และการตัดสินใจต่างๆ ของข้าพเจ้า จะไม่เพียงแต่ทำให้พระองค์พอใจเท่านั้น แต่ยังจะเป็นพระพรกับคนรอบข้างด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น