ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความหวังอันยิ่งใหญ่ของเราก็คือ ผู้เลี้ยงที่ดีของเราจะกลับมาหาเรา และจะเรียกชื่อเราแต่ละคน และจะพาเราเข้าไปอยู่ในฝูงที่ปลอดภัยของพระองค์ และที่นั่นเราก็จะได้มีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลและสันติสุขนิรันดร์ของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

The great hope that we have is that our Good Shepherd will return for us, call us each by name, and bring us securely into his fold. There we will share in his protective care and eternal peace.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ขอบคุณที่พระองค์ ไม่ได้ส่งพระเยซูให้มาเป็นแค่ลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาไถ่เราจากบาปเท่านั้น แต่ยังส่งให้มาเป็นผู้เลี้ยงที่ดีอีกด้วย ขอบคุณสำหรับคำสัญญาที่จะให้ข้าพเจ้าได้พักสงบ ปลอดภัย และมีสันติสุขทั้งในชีวิตนี้และในอนาคตกับพระองค์ ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Lord God, thank you for sending Jesus to not only be the sacrificial lamb for my sins, but also the Good Shepherd. Thank you for the promise of rest, protection, and peace that are part of both my present and my future life with you in your Son. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มีคาห์ 5:4

ความคิดเห็น