ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความหวังอันยิ่งใหญ่ของเราก็คือ ผู้เลี้ยงที่ดีของเราจะกลับมาหาเรา และจะเรียกชื่อเราแต่ละคน และจะพาเราเข้าไปอยู่ในฝูงที่ปลอดภัยของพระองค์ และที่นั่นเราก็จะได้มีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลและสันติสุขนิรันดร์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ขอบคุณที่พระองค์ ไม่ได้ส่งพระเยซูให้มาเป็นแค่ลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาไถ่เราจากบาปเท่านั้น แต่ยังส่งให้มาเป็นผู้เลี้ยงที่ดีอีกด้วย ขอบคุณสำหรับคำสัญญาที่จะให้ข้าพเจ้าได้พักสงบ ปลอดภัย และมีสันติสุขทั้งในชีวิตนี้และในอนาคตกับพระองค์ ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น