ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ไม่เพียง แต่เอาชนะความบาปเท่านั้น แต่ทรงช่วยเราจากผลของความบาป โดยการให้อภัยความผิดบาปของเรา และทำให้เราบริสุทธิ์ การรักษาที่แท้จริงมีความหมายมากกว่าเพียงแค่การรักษาร่างกายที่ป่วย — และเราสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ได้ทำแบบนั้นในชีวิตของเรา ไม่ใช่นะครับ การรักษาที่แท้จริงหมายถึงการให้อภัยและช่วยเราให้พ้นจากสิ่งที่ทำลายจิตวิญญาณของเรา และทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณของเราไม่แข็งแรง มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ให้ "ผลประโยชน์" นี้ในแพ็คเกจการเกษียณอายุ!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เพียงพอได้อย่างไร สำหรับความเมตตา พระคุณ ที่พระองค์อยกโทษและชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยที่ข้าพระองค์จะไม่ลืมความสุขของการได้รับการอภัยและการได้มีส่วนในครอบครัวของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรอดของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น