ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้รอจนกว่าเราจะ "ดีพอ" เพื่อให้เราได้รับความรอด แต่พระองค์เสด็จลงมาในเวลาที่เรายังหลงอยู่ในความบาป และต้องการพระคุณของพระองค์มากที่สุด นี่เป็นความหมายของความรักของพระเจ้า ซึ่งมากกว่ากว่าแค่การประกาศออกมาว่ารัก หรือมากกว่าแค่ความรู้สึก แต่เป็นสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก ขอบพระคุณที่พระองค์แสดงความรักของพระองค์ผ่านการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น