ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งบทเพลงต่างๆ สามารถทะลุทะลวงเข้าถึงที่ที่การประกาศ การเป็นพยาน และการเผยแพร่ข่าวดีไม่สามารถเข้าถึงได้ เพลงบอกเล่าเรื่องราว เพลงถวายการสรรเสริญ และนำชุดแห่งความจริงที่สามารถเปิดใจและปลุกเร้าอารมณ์เราได้ เพลงให้ชีวิตแก่จิตวิญญาณ และสะกิดบางอย่างที่ฝังลึกๆในเราตั้งแต่แรกโดยพระเจ้า เมื่อคุณอยู่กับเพื่อนที่คุณกำลังพยายามเล่าข่าวดีของพระเยซูให้ฟัง ให้ดูว่าเขาชอบฟังเพลงประเภทไหน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แนะนำให้พวกเขาฟังเพลงที่มีข้อความเกี่ยวกับข่าวดีเรื่องพระเยซู ที่มีทำนองและจังหวะที่สามารถกระตุ้นจิตใจของพวกเขาได้ พระเจ้าต้องการให้เราสรรเสริญพระองค์ ไม่เพียงแต่ในวิหารและโบสถ์เท่านั้น แต่กับเพื่อนๆ และคนที่ต่างวัฒนธรรมด้วย พระองค์ต้องการให้เราร้องเพลงที่จะช่วยให้คนอื่นรู้สึก "จับจิตจับใจ" ในความรักของพระผู้ไถ่ของเรา งั้นมาร้องเพลงรักของพระเจ้าท่ามกลางคนทั้งหลายกันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าและพระบิดาผู้ชอบธรรม ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งบทเพลง ขอบคุณสำหรับผู้แต่งคำร้องที่จับจิตจับใจเรา และถ้อยคำแห่งพระคุณของพระองค์ ที่ทำให้คนอื่นเกิดความเชื่อขึ้นมา โปรดอวยพรผู้นำเพลงคริสเตียน และทำให้หลายคนเข้าใจพระคำของพระองค์มากขึ้น โปรดเพิ่มเติมความสามารถในการร้องเพลงในคริสตจักรของพระองค์ และโปรดช่วยให้เราร้องเพลงแห่งความรอดของพระองค์ในวิธีที่จะเข้าถึงทุกคนบนโลกนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น