ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้ช่วยเราเพื่อให้เรามารับโทษ ป่าวเลย แต่พระเจ้าช่วยเราเพื่อให้เรากลับบ้านมาหาพระองค์ และมามีความสุขกับพระองค์ผู้ให้ความเมตตากับเราตลอดชั่วนิรันดร์ พระเจ้าอยากให้เราอยู่กับพระองค์ นี่แหละความหมายของความรอด พระองค์จะไม่ยอมปล่อยให้มีอะไรมาขวางกั้นเรากับพระองค์ เมื่อจิตใจเราเป็นของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซู ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่ว่าจะอยู่จนพระเยซูกลับมาหรือตายไปก่อน ข้าพเจ้าก็ยังมั่นใจได้ว่า อนาคตของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เพราะมันผูกติดกับชัยชนะของพระเยซูเหนือความตาย ขอบคุณที่บั้นปลายของอนาคตข้าพเจ้าคือการได้กลับมาอยู่บ้านกับพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น