ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งยากที่จะทำ ดูเหมือนง่ายกว่ามากที่จะนินทาเกี่ยวกับคนที่ได้ทำผิดต่อเรา หรือการพูดถึงพวกเขาในกลุ่มอธิษฐานที่อธิษฐานให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือพูดประชดต่อๆ กันไปเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับการต่อสู้ของคริสเตียน แต่การกระทำเดียวที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อมีพี่น้องคริสเตียนมาทำให้เราเจ็บก็คือ ไปหาคนที่ได้ทำผิดต่อคุณ พยายามให้เกิดผลกระทบแค่กับคุณสองคนเท่านั้น และพยายามหาทางคืนดีกัน นี่เป็นความปรารถนาของพระเจ้าและควรเป็นเป้าหมายของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ขอยกโทษความโง่เขลาและเห็นแก่ตัวของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์กล้าที่จะเผชิญหน้ากับผู้ที่ได้กระทำต่อข้าพระองค์ด้วยความรัก แต่หากข้าพระองค์ไม่สามารถคืนดีกับเขาได้ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้ข้าพระองค์ยกโทษให้คนนั้น เหมือนที่พระองค์ยกโทษให้ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู และเพราะความเสียสละของพระองค์เพื่อบาปของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น