ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราปิดบังความชั่วร้ายในหัวใจของเรา เราก็จะต้องคอยใส่ "หน้ากาก" หลายอย่าง เพื่อไม่ให้ใครรู้ความจริงเกี่ยวกับเรา แต่ถ้าความชอบธรรมเป็นจุดมุ่งหมายของเรา เราก็จะพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้ถึงเป้าหมายด้วยความซื่อสัตย์ เมื่อเราทำผิดพลาด เราจะซื่อสัตย์และขอการให้อภัย และเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา เราจะไม่ต้องเสแสร้ง เรารู้ว่าแม้เราจะมีข้อบกพร่องพระเจ้ายังทำงานในเราไม่เสร็จ!

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับหลายๆ ครั้งที่พระองค์ยกโทษให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอโทษในเวลาที่พยายามจะซ่อนความบาปของข้าพระองค์จากคนอื่นๆ และจากพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ ซื่อตรง และถวายพระสิริแด่พระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ พูดและปฏิบัติต่อผู้อื่น ขอทรงให้พระคุณนี้กับข้าพระองค์ให้เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น