ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้เมตตาต่อกัน และเห็นอกเห็นใจกัน — ดูเหมือนโลกเราจะขาดสองสิ่งนี้เป็นอย่างมาก อาจเป็นเพราะเราไปเอาคนที่ไม่ได้เรื่องมาเป็นแบบอย่าง น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มองว่าการแสดงความเมตตาและเห็นอกเห็นใจคนอื่น บ่งบอกว่าเราเป็นคนอ่อนแอไม่เข้มแข็ง จริงๆแล้วการที่จะอภัยให้กับคนอื่นเหมือนกับที่พระเจ้าอภัยให้กับเรานั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องใช้ความกล้าหาญและจิตใจที่เข้มแข็ง งั้นมาเป็นคนเข้มแข็งกันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

Be kind and compassionate — two qualities that seem to be in short supply. Maybe it's because we hold up the wrong heroes. Unfortunately these two qualities are often seen as signs of weakness rather than strength. To forgive as God forgave us requires great courage and great strength. So let's be strong!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ เป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าพเจ้าจะขอบคุณพระองค์หมด สำหรับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อยกโทษให้กับข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงตั้งใจที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ในวันนี้ คือจะแสดงความเมตตาและพระคุณของพระองค์มากขึ้นกับคนที่ทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ช่วยข้าพเจ้าทิ้งความขมขื่นที่มีต่อคนๆนี้คือ _____________ และขอให้พระองค์อวยพรคนๆนี้ด้วยความเมตตาและพระคุณของพระองค์ อธิษฐานผ่านทางแบบอย่างอันดีเลิศของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, there is no way I can adequately thank you for sacrificing so much to forgive me. So this day, I pledge to be more like you: to share more of your kindness and grace with those who have wronged me. Today, I ask you to help me release my bitterness toward _____________ and I ask you to bless this person with your kindness and grace. By the power of Jesus' example I ask this. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:32

ความคิดเห็น