ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้เมตตาต่อกัน เห็นอกเห็นใจกัน — คุณลักษณะนิสัยทั้งสองนี้หายาก หรืออาจจะเป็นเพราะเราเชิดชูฮีโร่ผิดคนก็ได้ น่าเสียดายที่คุณลักษณะทั้งสองมักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอมากกว่าเป็นความเข้มแข็ง การที่จะให้อภัยเหมือนที่พระเจ้ายกโทษให้เราต้องมีความกล้าหาญที่ดีและความเข้มแข็งมาก ดังนั้นขอให้เป็นคนที่แข็งแกร่ง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ คงไม่มีวิธีไหนที่จะเพียงพอให้ข้าพระองค์สามารถขอบคุณพระองค์สำหรับการเสียสละอย่างมากเพื่อยกโทษให้ข้าพระองค์ได้ ดังนั้นวันนี้ข้าพระองค์จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น ในการที่แบ่งปันความเมตตาและพระคุณของพระองค์มากขึ้นต่อคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ ในวันนี้ขอพระองค์ช่วยให้ข้าพระองค์ปลดปล่อยความขมขื่นของข้าพระองค์ที่มีต่อ _____________ และขอให้พระองค์อวยพรผู้นี้ด้วยความเมตตาและพระคุณของพระองค์ โดยอำนาจของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น