ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้เมตตาต่อกัน และเห็นอกเห็นใจกัน — ดูเหมือนโลกเราจะขาดสองสิ่งนี้เป็นอย่างมาก อาจเป็นเพราะเราไปเอาคนที่ไม่ได้เรื่องมาเป็นแบบอย่าง น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มองว่าการแสดงความเมตตาและเห็นอกเห็นใจคนอื่น บ่งบอกว่าเราเป็นคนอ่อนแอไม่เข้มแข็ง จริงๆแล้วการที่จะอภัยให้กับคนอื่นเหมือนกับที่พระเจ้าอภัยให้กับเรานั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องใช้ความกล้าหาญและจิตใจที่เข้มแข็ง งั้นมาเป็นคนเข้มแข็งกันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ เป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าพเจ้าจะขอบคุณพระองค์หมด สำหรับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อยกโทษให้กับข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงตั้งใจที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ในวันนี้ คือจะแสดงความเมตตาและพระคุณของพระองค์มากขึ้นกับคนที่ทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ช่วยข้าพเจ้าทิ้งความขมขื่นที่มีต่อคนๆนี้คือ _____________ และขอให้พระองค์อวยพรคนๆนี้ด้วยความเมตตาและพระคุณของพระองค์ อธิษฐานผ่านทางแบบอย่างอันดีเลิศของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น