ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่เคยต้องการให้เราสูญสิ้นการแยกแยะทางศีลธรรม การมีอิทธิพลในการไถ่การให้อภัย รวมทั้งการแสดงความรักต่อคนรอบข้าง จุดประสงค์ที่เราอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อให้เรารักษาวัฒนธรรมที่กำลังจะเน่าเปื่อยในอนาคต ที่จะกลายเป็นเวลาแห่งความขมขื่น และโลกที่โหดร้าย พระเจ้าให้เรารักษาโลกนี้ไว้ด้วยการแสดงความรักและความเมตตาต่อคนอื่น

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในการต้านทานที่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นไปตามวัฒนธรรมในโลกนี้ แต่ขอทรงโปรดใช้ความแตกต่างในฐานะคริสเตียนของข้าพระองค์ ให้เป็นพระพรแก่คนอื่นและขยายอาณาจักรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น