ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดของเราสำคัญแค่ไหนครับ พระเยซูกล่าวว่าคำพูดเผยให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรา ในหนังสือสุภาษิตก็กล่าวซ้ำๆ ว่าคำพูดของเราสามารถสร้างหรือรักษาแผลก็ได้ เปาโลก็บอกให้เราพูดเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ยิน ในด้านพระคัมภีร์ คำอธิษฐานของดาวิดนี้มีความเหมาะสมมาก พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยให้เราควบคุมลิ้นได้ และใช้อำนาจของมันเพื่อเป็นการอวยพร ให้เราเชิญพระเจ้าเข้าสู่โลกในการพูดของเรา และขอให้พระองค์ควบคุมลิ้นเช่นเดียวกับที่ทรงครอบครองจิตใจของเรา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ไม่ต้องการให้คำพูดของข้าพระองค์ทรยศพระองค์ หรือทำร้ายลูกๆ ของพระองค์ โปรดช่วยเหลือในเรื่องคำพูดของข้าพระองค์ และใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ อวยพรลูกๆ ของพระองค์ และพูดถึงความรอดให้กับผู้ที่ไม่รู้จักพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น