ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รู้ไหมว่า คำพูดของเราสำคัญแค่ไหน พระเยซูบอกว่า คำพูดส่อให้เห็นสิ่งที่อยู่ในใจ ในหนังสือสุภาษิตพูดแล้วพูดอีกว่า คำพูดสามารถใช้สำหรับเชือดเฉือนหรือเยียวยาก็ได้ เปาโลที่เป็นศิษย์เอกพระเยซูถึงได้เตือนให้พูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง คำอธิษฐานของดาวิดนี้ เข้ากันมากกับแง่มุมในพระคัมภีร์ที่สอนเกี่ยวกับคำพูด มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้เราควบคุมลิ้นได้ และใช้ฤทธิ์ของมันให้เป็นพระพร ให้เราเชิญพระเจ้าเข้ามาร่วมวงสนทนาของเรา และขอให้พระองค์ควบคุมลิ้นของเราเหมือนกับที่พระองค์ครอบครองจิตใจของเรา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ผมไม่อยากให้คำพูดของผมทำให้พระองค์เสียหน้าหรือไปทำร้ายลูกๆ ของพระองค์ โปรดช่วยให้ผมระมัดระวังคำพูดและใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ เพื่ออวยพรลูกๆ ของพระองค์ และเพื่อพูดถึงความรอดให้กับคนที่ไม่รู้จักพระบุตรของพระองค์ฟัง อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change