ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณคิดว่าการมีชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นสำคัญแค่ไหน และการที่คุณจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้านั้นสำคัญไหม สำหรับดาวิดซึ่งเคยมีประสบการณ์ทั้งอิ่มเอมใจกับสายสัมพันธ์ที่สนิทชิดใกล้กับพระเจ้า และความทุกข์ทรมานใจที่ทำให้พระเจ้าผิดหวัง เขาถึงเฝ้าระวังจิตใจของเขาเป็นอย่างดี เพราะเขาไม่อยากที่จะไปมีส่วนร่วมในความชั่ว และไม่อยากให้สิ่งชั่วนั้นมาดึงดูดใจของเขา เขาไม่อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ทำเรื่องเลวทราม เขาไม่อยากแม้แต่จะไปร่วมในงานเลี้ยงที่หรูหราฟู่ฟ่าของคนชั่วพวกนั้น มีอะไรบ้างที่เราเต็มใจให้พระเจ้ายึดเอาไปจากเราเพื่อเราจะได้ห่างจากสิ่งชั่วร้าย

Thoughts on Today's Verse...

How important is it for you to be pure? How important is it for you to be righteous? For David, who had experienced the elation of sharing an intimate holy relationship with God and the utter pain of miserably failing God, guarding his heart was of ultimate importance. He didn't want to have any part of evil. He didn't want to be attracted to it. He didn't want to be a part of those who committed vile deeds. He didn't even want to take part in the luxuries and feasts. What are we willing to ask God to withhold from us to keep us from evil?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขออย่าให้ผมถูกสิ่งที่เลวทราม น่าเกลียด หรือชั่วร้าย มาล่อลวงเลย ขอให้ผมรู้จักที่จะถอยห่างจากสิ่งที่ผิดและหลอกลวง ขอให้ผมมีสายตาที่แหลมคมและมีใจที่บริสุทธิ์ ที่จะมองเห็นความชั่วร้ายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน เพื่อที่ผมจะได้ไม่ตกลงไปในกับดักแห่งการล่อลวง และทำให้ชื่ออันบริสุทธิ์ของพระองค์แปดเปื้อน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, don't let me be tempted by what is vile, hideous, or evil. Give me a holy revulsion for what is false and deceptive. Give me clarity of sight and purity of heart to be able to see evil and the things associated with it so that I can stay far away from the tempter's snare and the things that would soil your holy name. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 141:4

ความคิดเห็น