ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณคิดว่าการมีชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นสำคัญแค่ไหน และการที่คุณจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้านั้นสำคัญไหม สำหรับดาวิดซึ่งเคยมีประสบการณ์ทั้งอิ่มเอมใจกับสายสัมพันธ์ที่สนิทชิดใกล้กับพระเจ้า และความทุกข์ทรมานใจที่ทำให้พระเจ้าผิดหวัง เขาถึงเฝ้าระวังจิตใจของเขาเป็นอย่างดี เพราะเขาไม่อยากที่จะไปมีส่วนร่วมในความชั่ว และไม่อยากให้สิ่งชั่วนั้นมาดึงดูดใจของเขา เขาไม่อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ทำเรื่องเลวทราม เขาไม่อยากแม้แต่จะไปร่วมในงานเลี้ยงที่หรูหราฟู่ฟ่าของคนชั่วพวกนั้น มีอะไรบ้างที่เราเต็มใจให้พระเจ้ายึดเอาไปจากเราเพื่อเราจะได้ห่างจากสิ่งชั่วร้าย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขออย่าให้ผมถูกสิ่งที่เลวทราม น่าเกลียด หรือชั่วร้าย มาล่อลวงเลย ขอให้ผมรู้จักที่จะถอยห่างจากสิ่งที่ผิดและหลอกลวง ขอให้ผมมีสายตาที่แหลมคมและมีใจที่บริสุทธิ์ ที่จะมองเห็นความชั่วร้ายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน เพื่อที่ผมจะได้ไม่ตกลงไปในกับดักแห่งการล่อลวง และทำให้ชื่ออันบริสุทธิ์ของพระองค์แปดเปื้อน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น