ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แทนที่เราจะ "มองหา" แต่ "ที่ 1" เท่านั้น เราจะต้องมองหาผู้ที่สมควรได้รับสิ่งดีๆ — ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือ คำสรรเสริญ, ความรัก, ความชื่นชม, ความสนใจ — และตัดสินใจทำเพื่อที่จะให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการและสมควรได้รับ เปาโลบอกเราว่าพระเยซูช่วยเรา เพื่อให้เราจะมีความ "กระตือรือร้นที่จะกระทำความดี" (ทิตัส 2:14)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับความเห็นแก่ตัวของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มักจะเห็นแค่ความต้องการหรือสิ่งที่ข้าพระองค์สมควรได้รับ มีคนที่ดีและสมควรได้รับสิ่งดีๆ หลายคนที่พระองค์นำมาในชีวิตของข้าพระองค์เพื่อเป็นพระพร ขอทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์ที่จะเปิดตาและหัวใจของข้าพระองค์ เพื่อจะเห็นรอบข้างที่ข้าพระองค์สามารถให้เป็นพระพรให้ได้ และขอทรงให้ความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ ที่จะทำในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเป็นพระพรให้กับผู้อื่น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น