ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แทนที่เราจะ "ใส่ใจ" ให้แต่กับคน"เก่งที่ 1" เท่านั้น เราควรจะใส่ใจกับคนที่สมควรจะได้รับสิ่งดีๆด้วย— ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือ คำสรรเสริญ, ความรัก, ความชื่นชม, ความสนใจ — และให้เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ในส่วนที่เขาขัดสนและสมควรได้รับ เราควรจะเป็นคนแบบที่เปาโลบอกเรา ที่ว่าพระเยซูช่วยเรา ก็เพื่อให้เรามี "ความกระตือรือร้นที่จะทำความดี" (ทิตัส 2:14)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้ผมด้วยที่เป็นคนเห็นแก่ตัว วันทั้งวันสนใจแต่เรื่องของตัวเอง พระองค์ได้ส่งคนดีๆที่คู่ควรกับสิ่งดีๆหลายต่อหลายคนเข้ามาในชีวิตผม เพื่อช่วยเหลือผม โปรดเปิดตาใจของผมด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อผมจะได้ใส่ใจคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างผมด้วย และช่วยให้ผมมีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่จะนำชื่อเสียงมาสู่พระองค์และเป็นพระพรให้กับผู้อื่น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น