ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เราไม่ได้ถูกเรียกให้แยกตัวออกจากสังคม เราไม่ได้ถูกเรียกให้มาเป็นฤาษีหรือพระ แต่เราจะต้องสำนึกว่า เราถูกเรียกให้มาเป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมิดที่เราอยู่นี้ และไม่ใช่เป็นแค่แสงเทียนเล็กๆ ที่แอบอยู่ที่มุมห้อง แต่เป็นเทียนที่อยู่บนขาตั้งที่ส่องแสงออกมาให้ใครต่อใครได้เห็น เหมือนกับเมืองที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาที่ไม่สามารถซ่อนไปจากสายตาคนได้ แน่นอนว่า เป้าหมายไม่ใช่เรียกร้องความสนใจให้ตัวเอง แต่ต้องการช่วยให้คนเห็นถึงพระคุณอันสว่างเจิดจ้าของพระบิดาของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสรวงสวรรค์ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพระพรให้กับผู้อื่นในวันนี้และทุกๆ วัน เพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นพระองค์ และเห็นความรักของพระองค์ชัดเจนขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น