ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เราไม่ได้ถูกเรียกให้แยกตัวออกจากวัฒนธรรม เราไม่ได้ถูกเรียกให้ไปเป็นฤาษีหรือพระ แต่ในทางกลับกันเราถูกเรียกเพื่อให้ตระหนักว่าเราอยู่ในโลกที่มืดมนและเราต้องอยู่เพื่อเป็นแสงสว่าง ไม่ใช่เป็นแค่แสงเทียนเล็กๆ ที่อยู่ในมุมห้องนอน แต่เป็นเทียนที่อยู่บนเชิงเทียนเพื่อทุกคนจะได้เห็นแสงสว่าง เหมือนกับเมืองที่อยู่บนเนินเขาที่ไม่สามารถซ่อนความสว่างไว้ได้ แน่นอนว่า จุดประสงค์ของเราไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจมาที่ตัวเรา แต่คือการช่วยให้คนอื่นเห็นพระคุณและพระสิริของพระบิดาของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพระพรให้กับผู้อื่นในวันนี้และทุกๆ วัน เพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นพระองค์ และเห็นความรักของพระองค์ชัดเจนขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น