ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แผนการของพระเจ้าที่จะช่วยให้เรานั้นน่าทึ่ง แบบการทรงสร้างสำหรับจักรวาลของเราอยู่นอกเหนือจินตนาการของเรา พระองค์เต็มไปด้วยสติปัญญาและความรู้ เราจะสามารถทำอะไรได้ล่ะครับ นอกจากไปหาพระองค์และขอให้พระองค์เปิดใจเราให้เห็นงานของพระองค์ และน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีในชีวิตเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ควรค่าและผู้ทรงอำนาจ ขอบคุณสำหรับการเตือนใจข้าพระองค์ในแต่ละฤดูใบไม้ผลิที่จะเห็นอำนาจการทรงอยู่ในโลกนี้ของพระองค์ แต่ยิ่งไปกว่านั้นในชีวิตของข้าพระองค์เอง ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในวันนี้ที่ข้าพระองค์พยายามที่จะทำให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น