ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมรักพระคัมภีร์เพราะมันใช้ได้จริงในชีวิต ในข้อก่อนหน้านี้ ยอห์นได้บอกคริสตจักรทั้งหลายของเขาว่าให้วางชีวิตให้กับกันและกัน ในทางทฤษฎีก็ฟังเข้าท่าดีนะ แต่ในใจเราคิดว่ามันคงไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอก แต่ข้อนี้ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อคุณเห็นพี่น้องคนไหนในคริสตจักรขัดสน ก็ขอให้คุณเข้าไปช่วยเหลือคนเหล่านั้น นี่แหละคือความหมายของคำว่า วางชีวิตของคุณเพื่อคนอื่น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดใช้ผมเป็นมือเป็นใจของพระองค์ที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างผม ช่วยทำให้ผมเป็นคนใจดีใจกว้างและมีความอดทน เพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่ขัดสนที่เป็นพี่น้องในคริสตจักร รวมไปถึงคนนอกที่ยังไม่ได้รับพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น