ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อำนาจเผด็จการนั้นล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า มันทำให้เรากอบโกยในสิ่งที่เราไม่ควรได้ ทำให้เราลืมกำพืดของตัวเอง ทำให้เรามองข้ามเสียงร้องของผู้ถูกกดขี่ อำนาจเผด็จการในมือมนุษย์นั้นล้มเหลวจริงๆ เพราะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ใช้มันเป็น ความกระหายหิวอำนาจนี้ มันเหมือนความบาปของอาดัมกับเอวา คือ ความกระหายที่อยากจะเป็นพระเจ้าเสียเอง แต่หน้าตาของอำนาจเผด็จการแท้ๆและเป็นที่ยอมรับได้นั้น คือจะต้องเป็นอำนาจที่ใช้ในการปลอบใจคนที่บอบช้ำ เงยหัวคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงขึ้น อภัยให้กับคนทำผิด และช่วยเหลือคนที่ยากไร้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และหาที่เปรียบมิได้ ผมไม่อยากทุ่มเทเวลากับการแสวงหาอำนาจ โปรดทำให้ผม เป็นคนที่มีความเมตตา มีความสามารถ และมีโอกาส เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเถิด คือไม่ใช่เพื่อผมจะได้ตั้งตัวเป็นนายหรือดูถูกคนอื่น แต่เพื่อผมจะได้เป็นพระพรสำหรับพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้สรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น