ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าเพื่อน พระคัมภีร์ได้ให้ความหมายพร้อมกับตัวอย่างมากมาย แต่ตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุด คือเรื่องของคนพิการ ที่เพื่อนของเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะพาเขามาหาพระเยซู เพราะความเชื่อและความพยายามของพวกเพื่อนๆเขานี่เอง ที่เป็นเหตุทำให้พระเยซูยกโทษและรักษาชายพิการคนนี้ สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่สำหรับผมแล้ว ผมอยากจะเป็นเพื่อนแบบนั้นจัง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดอวยพรข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าพยายาม นำเพื่อนเหล่านี้ ________(ใส่ชื่อของเพื่อนๆที่ยังไม่เป็นคริสเตียน) มาหาพระเยซู เพื่อให้พระองค์ยกโทษและเยียวยารักษาพวกเขา โปรดประทานความมุ่งมั่นและไหวพริบให้กับข้าพเจ้า ที่จะทำสิ่งนี้ อย่างสุภาพและให้เกียรติพวกเขา แต่ในใจก็ยังคงร้อนรนที่อยากเห็นพวกเขามาเป็นคริสเตียนไวๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น