ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คริสตจักรของคุณมีชื่อเสียงแบบไหน คุณมีความฝันอยากเห็นคริสตจักรของคุณเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่พวกเราจะมีเป้าหมายที่ไม่กว้างไกลนักสำหรับคริสตจักร ดูอย่างคริสตจักรที่เธสะโลนิกาสิ เพิ่งก่อตั้งขึ้นไม่กี่เดือนเอง แต่ชื่อเสียงในการเป็นพยานเรื่องความเชื่อของพวกเขานั้นได้เลื่องลือไปทั่วทั้งราชอาณาจักรโรมัน ผมอยากให้คริสตจักรของผมมีชื่อเสียงอย่างนั้นบ้างจังเลย แล้วคุณล่ะ

Thoughts on Today's Verse...

What kind of reputation does your church have? What is your dream for the congregation you attend? So many of us have such short-sighted goals for our churches. The church at Thessalonica was only a few months old and its reputation for sharing their faith had become known all over the Roman Empire. Now that's the kind of reputation I want the congregation I work with to have! How about you?

คำอธิษฐาน

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอให้คริสตจักรเราเต็มล้นไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะได้สนใจและมีใจกล้าที่จะแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับพระคุณของพระองค์ที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ ขอโปรดสถิตอยู่กับมิชชันนารี ผู้นำและสมาชิกทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวดีแห่งความรอดให้กับคนรู้จัก เพื่อนบ้าน และผู้คนทั่วโลก อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Lord God Almighty, please fill our congregation with the power of your Holy Spirit so that with sensitivity and courage we may share the good news of your grace in Jesus Christ. Please be with our missionaries, our ministers, and all of our members so that we may display and declare the Gospel of salvation to our friends, our neighbors, and people all over the world. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เธสะโลนิกา 1:8

ความคิดเห็น