ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คริสตจักรของคุณมีชื่อเสียงแบบไหน คุณมีความฝันอยากเห็นคริสตจักรของคุณเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่พวกเราจะมีเป้าหมายที่ไม่กว้างไกลนักสำหรับคริสตจักร ดูอย่างคริสตจักรที่เธสะโลนิกาสิ เพิ่งก่อตั้งขึ้นไม่กี่เดือนเอง แต่ชื่อเสียงในการเป็นพยานเรื่องความเชื่อของพวกเขานั้นได้เลื่องลือไปทั่วทั้งราชอาณาจักรโรมัน ผมอยากให้คริสตจักรของผมมีชื่อเสียงอย่างนั้นบ้างจังเลย แล้วคุณล่ะ

คำอธิษฐาน

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอให้คริสตจักรเราเต็มล้นไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะได้สนใจและมีใจกล้าที่จะแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับพระคุณของพระองค์ที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ ขอโปรดสถิตอยู่กับมิชชันนารี ผู้นำและสมาชิกทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวดีแห่งความรอดให้กับคนรู้จัก เพื่อนบ้าน และผู้คนทั่วโลก อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น