ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องเอาจริงเอาจังในเวลาที่ เมื่อมีคนเดินออกจากเส้นทางของพระเจ้า พระเจ้าอวยพรเราอย่างเหลือล้นในการทำงานเพื่อพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ผู้ตามหาและช่วยคนที่หลงหาย

คำอธิษฐาน

องค์พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงอยู่กับคนที่ข้าพระองค์รัก ซึ่งกำลังไม่่เชื่อฟังพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนที่ทำให้พวกเขากลับคืนมาหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น