ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่เราติดตามพระเยซูนั้น พระวิญญาณของพระเจ้าก็จะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่วัตถุประสงค์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น มันลึกซึ้งกว่าแค่การเข้ากันได้กับคนอื่นๆ พระเยซูอธิษฐานให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระเจ้าได้ส่งพระเยซูเข้ามาในโลกในฐานะลูกของพระองค์ (ยอห์น 17) ที่เราอยากจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เพื่อคำสรรเสริญของเราจะเป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นมากกว่าเป้าหมาย แต่เป็นขั้นตอนที่โลกจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู ในขณะเดียวกัน มันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ที่ส่งพระเยซูมาช่วยกู้เราด้วย ดังนั้น การนำคนอื่นๆมาหา​​พระเยซูและการถวายเกียรติให้กับพระเจ้า ก็คือการอยู่เพื่อพระเยซูนั่นเอง ถ้าอย่างนั้นก็มาตั้งใจที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ ผู้เป็นขุมพลังนิรันดร์สำหรับทุกคนที่ร้องเรียกชื่อของพระองค์ ข้าพเจ้าขอโทษและโปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำหรือพูด ที่ไปทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวพระองค์และสร้างบาดแผลจนกระทบกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรของพระองค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามเห็นแก่ตัวให้น้อยลง อยู่เพื่อถวายเกียรติกับพระองค์ และพร้อมจะให้กำลังใจกับคนอื่นๆมากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change