ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลอธิษฐานอย่างมีความสุขและขอบพระคุณยิ่ง เพราะชาวฟิลิปปีได้เข้าเป็นหุ้นส่วนในการทำงานกับเขา ไม่ใช่แค่หนุนใจหรือสนับสนุนเท่านั้น แต่พวกพี่น้องได้ให้ทั้งเงินสนับสนุน อธิษฐานเผื่อ ให้ความรัก หนุนน้ำใจ และสนใจในงานของเปาโลด้วย พวกเขาเป็นหุ้นส่วนเต็มตัวในงานที่จะช่วยผู้หลงหายด้วยข่าวดีของพระเยซู ให้พวกเราหันมาสนใจงานการประกาศของโบสถ์เรากันเถอะ ให้เรามาช่วยกันอธิษฐานและสนับสนุนงานการประกาศกัน และมาใช้เวลารู้จักกับหุ้นส่วนที่ได้ออกไปประกาศข่าวดีของพระเยซูไปทั่วโลกกันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความต้องการของพระองค์เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างที่มันเป็นในสวรรค์ โปรดอวยพรและให้อำนาจในการแผ่ขยายอาณาจักรของพระองค์ออกไป และช่วยปกป้องและเสริมกำลังให้กับคนเหล่านั้นที่ทำงานร่วมกับคริสตจักรของเราไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม โปรดอวยพรให้พวกเขามีปฏิภาณไหวพริบ ความเป็นผู้ใหญ่ และความน่าเชื่อถือมากยิ่งๆขึ้นไป โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าไม่นิ่งดูดายแต่ให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจกับพวกเขาด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น