ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าจะให้คนในคริสตจักรของเราสามัคคีกัน ผู้นำของคริสตจักรเหล่านั้นจะต้องเตือนว่าเรื่องนี้สำคัญ พระเยซูอธิษฐานก่อนตายว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำไมน่ะเหรอครับ? เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระบิดาได้ส่งพระองค์มา ความสามัคคีไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่เป็นสิ่งจำเป็น; ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีหรือหลักเท่านั้น แต่เป็นการปฏิบัติประจำวันของคนที่ประกาศตนว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเยซู พระองค์นำทุกคำอธิษฐานของข้าพระองค์ไปถึงพระบิดา และข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับพระคุณนี้ ข้าพระองค์สัญญาว่าข้าพระองค์จะทำทุกอย่างที่สามารถเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบิดา เช่น การอยู่อย่างสันติและการรับใช้ด้วยความสามัคคีกับคนของพระองค์ ขอทรงอวยพรครอบครัวคริสตจักรของเราที่จะมีความรักมากขึ้นสำหรับความสามัคคีอย่างที่พระองค์ต้องการ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น