ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หากพระวิญญาณสถิตย์อยู่ในใคร นิสัยของคนคนนั้นก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลง และจะเห็นผลของพระวิญญาณ แน่นอนว่าสิ่งนี้ที่แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืน แต่สามารถเห็นได้การใช้ชีวิตที่ยาวนาน ผลของพระวิญญาณข้อใดที่พระวิญญาณกำลังสร้างในชีวิตของคุณ คุณเติบโตในทางไหนบ้าง คุณอยากให้พระวิญญาณครอบครองนิสัยในด้านใดของคุณ ทำไมไม่ลองใช้เวลาที่คุณอธิษฐานนี้ ควบคุมนิสัยด้านที่คุณกำลังต่อสู้อยู่นั้นล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และคงอยู่เป็นนิตย์ ขอบพระคุณที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในชีวิตของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์แสวงหาที่จะเป็นเหมือนพระเยซู ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เติบโตอย่างเต็มที่ด้วยผลแห่งพระวิญญาณที่กำลังโตในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์รู้ดีว่าข้าพระองค์กำลังต่อสู้กับ_________ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนนั้นของข้าพระองค์ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไถ่และเพื่อที่จะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น