ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เรามักจะแก้ตัวว่าทำไมเราไม่สามารถประกาศเรื่องพระเยซูได้ ตลอดชีวิตของเปาโล เขาทำให้เราเห็นว่าข้อแก้ตัวของเราฟังไม่ขึ้น! เขาถูกกักบริเวณในบ้าน และต้องช่วยเหลือตัวเอง แต่เขาก็ยังสามารถที่จะนำข่าวดีเรื่องพระเยซูออกไปหาคนที่หลงหายได้!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่รักผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงยกโทษให้ข้อแก้ตัวและความกลัวของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์กล้าที่จะแบ่งปันความจริงแห่งความรอดในข่าวดีเรื่องพระเยซู ขอให้คนที่รู้จักข้าพระองค์ได้มารู้จักกับพระเยซูมากขึ้น ผ่านทางข้าพระองค์ด้วย! อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น