ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สองสิ่งที่ผมเชื่อแน่นอนคือ: 1) ฤทธิ์อำนาจและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 2) ความชื่นชมยินดีที่ผมจะร่วมในสง่าราศีของพระองค์ ความพยายามของตัวผมเองมีน้อยเสมอ แต่พระคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าและมีเกียรติยิ่งกว่าความพยายามที่ดีที่สุดของผมเอง ความสัตย์ซื่อที่ผมมีเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ขึ้นอยู่กับพระคุณและความเมตตาของพระองค์ ผมจะไม่ขอบพระคุณด้วยใจจริงและรอคอยที่จะเจอพระองค์ได้อย่างไรล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์ทรงสง่า เต็มไปด้วยสง่าราศี และทรงเป็นพระเจ้าผู้เดียว ข้าพระองค์สรรเสริญที่พระองค์ได้ทำสิ่งต่างๆในชีวิตของข้าพระองค์ผ่านการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์และดูแลข้าพระองค์ ข้าพระองค์มั่นใจในความรอดของข้าพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่และพระคุณของพระองค์ ขอทรงเติมเต็มวัตถุประสงค์ที่ทรงมีในข้าพระองค์ เพื่อบัลลังก์แห่งพระสิริของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น