ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณดีใจไหมครับ ที่แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถขัดขวางเราไม่ให้ได้ยินคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเรานั่นก็คือ "จงฟื้นขึ้น" เราจะได้ยินเสียงของพระองค์และอยู่กับพระองค์ตลอดไป นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีสันติสุขในใจสำหรับแผนงานในอนาคตของผม แล้วคุณล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่การที่พระเยซูฟื้นจากความตายเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าพระองค์มีอำนาจเหนือความตาย ข้าพระองค์มีความมั่นใจใจการกลับมาของพระบุตรพระองค์ เพื่อจะมาทำให้ข้าพระองค์ฟื้นขึ้นและนำข้าพระองค์กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ ในพระนามองค์พระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น