ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณไม่ดีใจหรือ ที่แม้แต่ความตายก็หยุดเราไม่ได้ จากการได้ยินคำสัญญาของพระเยซูที่ให้กับเรา ว่า "ฟื้นขึ้น" เราจะได้ยินเสียงของพระองค์และอยู่กับพระองค์ตลอดไป มันช่างทำให้แผนการทั้งหลายในอนาคตของผมสวยหรูไปหมด แล้วคุณละ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ การฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซู ทำให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำลายความตายได้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในคำสัญญาของพระบุตรของพระองค์ ที่ว่า พระองค์จะกลับมา จะมาทำให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นถ้าข้าพเจ้าตายก่อนที่พระองค์จะกลับมา และจะพาข้าพเจ้ากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ ในนามของพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น