ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมองพระเจ้าแบบไหน พระองค์เป็นผู้ที่กำลังมองหาวิธีที่จะประณามคุณหรือ หรือเป็นคนแก่ที่ไม่รู้ว่าโลกสมัยใหม่ของเราเป็นอย่างไร พระองค์บริสุทธิ์เกินไปที่จะมาสนใจคนธรรมดาแบบเราและปล่อยให้เราพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างเองหรือเปล่าครับ ไม่ใช่นะครับ! ไม่ใช่! พระเจ้าเลือกที่จะเข้ามาในโลกของเราไม่ใช่เพื่อมากล่าวโทษเรา แต่มาเพื่อช่วยเราแต่ละคน พระเยซูเป็นสิ่งที่เตือนเราได้อย่างยอดเยี่ยมว่าพระเจ้าอยากช่วยเรา ไม่ใช่กล่า่วโทษเรา ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูผู้เป็นพระเจ้ากับเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าบนสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทรงอยู่กับพวกเราทั้งหลายที่สำนึกผิดและอยากจะพบพระองค์ พระองค์รู้ว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา แต่พระองค์รักเรา พระองค์รู้ว่าเรามีข้อบกพร่อง แต่พระองค์มาไถ่เรา พระองค์รู้ว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่พระองค์ส่งพระเยซูมาเป็นเครื่ืองเสียสละที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยเรา ขอบพระคุณ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น