ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมองพระเจ้าแบบไหน ใช่พระเจ้าที่คอยหาเรื่องจับผิดเพื่อลงโทษคุณไหม หรือเป็นพระเจ้าแก่ๆที่ไม่ประสีประสาว่าโลกเราเจริญไปถึงไหนแล้ว หรือเป็นพระเจ้าที่แสนบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะมาแปดเปื้อนกับมนุษย์โสโครกอย่างพวกเรา และปล่อยเราให้เป็นไปตามยถากรรม ไม่เลย ไม่ใช่อย่างนั้น เข้าใจผิดแล้ว พระเจ้าเลือกที่จะเข้ามาในโลกของเรา มาเป็นมนุษย์แบบเราๆ ไม่ใช่เพื่อมาลงโทษเราหรือโลกเรา แต่เพื่อมาช่วยกู้โลกเราและช่วยกู้เราแต่ละคนต่างหาก รู้ได้ไง ก็ดูได้จากพระเยซู พระองค์เป็นสิ่งที่เตือนใจเราได้เป็นอย่างดีว่า พระเจ้าอยากช่วยกู้เรา ไม่ใช่ลงโทษเรา ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าในแบบที่พระองค์เป็น ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าเองและได้มาอยู่ท่ามกลางเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าบนสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่ยอมมาอยู่กับคนทั้งหลายที่ได้สำนึกผิดและกลับใจแล้ว และโหยหาที่จะได้เจอะเจอกับพระองค์ ทั้งๆที่พระองค์ก็รู้ว่าพวกเราเป็นแค่คนธรรมดาๆที่ต้องตาย แต่ก็ยังรักเรา รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องมากมาย แต่ก็ยังยอมมาไถ่เรา รู้ว่าเราไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ แต่ก็ยังยอมส่งพระเยซูมาเป็นเครื่องบูชาไถ่เราอย่างครบถ้วน ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งสุดหัวใจ จึงขอสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น