ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคุณสำคัญอย่างไรครับ? เปาโลกล่าวว่าพระคุณของพระเจ้า และการบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระคุณสำคัญมากกว่าชีวิตของเขาเอง! ในความเป็นจริงเปาโลก็บอกว่า การแบ่งปันพระคุณของพระเจ้ากับคนอื่นๆ ก็ไม่สำคัญว่าจะต้องเสียอะไรไปบ้างในชีวิต!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระคุณมากมายของพระองค์ที่ทรงสำแดงผ่านมาทางการส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์แทนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอมอบถวายชีวิต ความรักและทุกสิ่งที่เพื่อพระองค์ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ และเพื่อขอบพระคุณสำหรับของขวัญที่ทรงเสียสละให้ข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น