ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นนิรันดร์ พระองค์มีฤทธิ์อำนาจแบบไม่จำกัด พระองค์ให้กำลังอย่างเหลือเฟือ พระองค์อวยพรและแบ่งปันพระคุณของพระองค์แบบไม่เหน็ดเหนื่อย และที่สำคัญที่สุด พระองค์อยากจะแบ่งปันฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระองค์กับเราทุกๆวัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์ ผู้มีเมตตาอย่างเหลือล้น ขอบคุณที่เสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าในยามที่อ่อนแอ ทรงนำในเวลาที่สับสน และให้ความหวังในเวลาที่สิ้นหวัง โปรดอวยพรให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะทำตามใจพระองค์และเชื่อมั่นในการสถิตอยู่ของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น