ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นนิรันดร์ พระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่ไม่มีขีดจำกัด พระองค์ให้กำลังอย่างไม่มีหมด พระองค์อวยพรและแบ่งปันพระคุณของพระองค์โดยไม่เหน็ดเหนื่อย ที่สำคัญที่สุด พระองค์อยากที่จะแบ่งปันฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระองค์กับเราในทุกๆวัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์ ผู้ทรงรักและมีเมตตา ขอบพระคุณที่ให้กำลังแก่เราในเวลาที่เราอ่อนแอ ทรงนำเราในเวลาที่เราสับสน และเป็นความหวังในเวลาที่เราสิ้นหวัง ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ให้มีความกล้าหาญที่จะตามน้ำพระทัยของพระองค์และวางใจในพระองค์ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น