ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเลือกคนอิสราเอลให้มาเป็นชนชาติที่พิเศษสำหรับพระองค์ ไม่ใช่เพราะพวกเขาดีกว่าหรือฉลาดกว่าชนชาติอื่นๆ ไม่ใช่แน่ แต่ที่พระเจ้าเลือกพวกเขา ก็เพราะพระองค์รักอับราฮัม พระองค์จะได้อวยพรทุกชนชาติในโลกนี้ ผ่านทางคนที่พระองค์เลือก

คำอธิษฐาน

พระบิดา ผมรู้ว่าที่พระองค์อวยพรให้ความรอดกับผมนั้น มันเกิดจากความเมตตา พระคุณ และความกรุณาของพระองค์ เพื่อตอบแทนพระองค์ โปรดให้อำนาจกับผมในขณะที่ผมพยายามจะแบ่งปันพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์กับคนอื่นด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น